Velkommen til Dansk Bibliotekshistorisk Selskab

Nyeste aktiviteter her på siden:

Julemøde. Oplysningstidens biblioteker - Velkommen til arrangementet mandag d. 2. december 2019 kl. 17.00-19.00
Sommermøde. På taget af KB - Velkommen til arrangementet 13. juni 2019, kl.16
Bibliotekshistorie nr. 1-10 kan læses på www.tidsskrift.dk - Bibliotekshistorie nr. 1-10 kan læses på www.tidsskrift.dk

Velkommen til Dansk Bibliotekshistorisk Selskab

Nye biblioteker, digitale biblioteker, gamle biblioteker, informationsspredning, sjældne samlinger, internettet. Det hele er os, fordi Bibliotekshistorisk Selskab har til formål:

  • At udbrede kendskabet til og interessen for bibliotekernes og informationsspredningens historie med særligt henblik på danske forhold.
  • At fremme bibliotekshistorisk forskning
  • At tilskynde til indsamling og bevaring af bibliotekshistorisk materiale og dokumentere informationsspredningens historie.

Læs også vores introduktionsfolder her:
http://bibliotekshistoriskselskab.dk/wp-content/uploads/2019/06/FOLDER.pdf