Velkommen til Dansk Bibliotekshistorisk Selskab

Nyeste aktiviteter her på siden:

Bib-Hist nr. 37 – 2018 - 24. januar 2019
Bib-Hist nr. 37 – 2018 - 2. januar 2019
Bibliotekshistorie nr. 13 - 24. februar 2019
Bibliotekshistorie nr. 13 bliver forsinket - Bibliotekshistorie nr. 13 bliver forsinket pgra. en teknisk fejl hos

Velkommen til Dansk Bibliotekshistorisk Selskab

Nye biblioteker, digitale biblioteker, gamle biblioteker, informationsspredning, sjældne samlinger, internettet. Det hele er os, fordi Bibliotekshistorisk Selskab har til formål:

  • At udbrede kendskabet til og interessen for bibliotekernes og informationsspredningens historie med særligt henblik på danske forhold.
  • At fremme bibliotekshistorisk forskning
  • At tilskynde til indsamling og bevaring af bibliotekshistorisk materiale og dokumentere informationsspredningens historie.