Velkommen til Dansk Bibliotekshistorisk Selskab

Nyeste aktiviteter her på siden:

- Lukket for tilmelding til KB's hemmelige steder 29. november 2018. Deltagerlisten
Det Kongelige Biblioteks hemmelige steder - 29. november 2018, kl. 17.  Lukket for tilmelding.

Velkommen til Dansk Bibliotekshistorisk Selskab

Nye biblioteker, digitale biblioteker, gamle biblioteker, informationsspredning, sjældne samlinger, internettet. Det hele er os, fordi Bibliotekshistorisk Selskab har til formål:

  • At udbrede kendskabet til og interessen for bibliotekernes og informationsspredningens historie med særligt henblik på danske forhold.
  • At fremme bibliotekshistorisk forskning
  • At tilskynde til indsamling og bevaring af bibliotekshistorisk materiale og dokumentere informationsspredningens historie.