Velkommen til Dansk Bibliotekshistorisk Selskab

Nyeste aktiviteter her på siden:

Information vedr. corona oktober 2020 - Til medlemmerne af Bibliotekshistorisk Selskab Som mange andre organisationer har…
Indbydelse til møde – og generalforsamling - Arrangementet er udsat indtil videre pga. covid-19. Vi melder ud…
Ordinær generalforsamling - Generalforsamlingen udsættes indtil videre pga.  covid-19. Vi melder ud med…

Velkommen til Dansk Bibliotekshistorisk Selskab

Nye biblioteker, digitale biblioteker, gamle biblioteker, informationsspredning, sjældne samlinger, internettet. Det hele er os, fordi Bibliotekshistorisk Selskab har til formål:

  • At udbrede kendskabet til og interessen for bibliotekernes og informationsspredningens historie med særligt henblik på danske forhold.
  • At fremme bibliotekshistorisk forskning
  • At tilskynde til indsamling og bevaring af bibliotekshistorisk materiale og dokumentere informationsspredningens historie.

Læs også vores introduktionsfolder her:
http://bibliotekshistoriskselskab.dk/wp-content/uploads/2019/06/FOLDER.pdf