Billed01

Bibliotekshistorisk Selskab havde lørdag 16. juni 2018 en veloplagt bibliotekstur, hvor vi startede bag det gamle rådhus (billedet), som nu er arkiv. Herfra gik turen til de bygninger, hvor biblioteket haft til huse og vi fik et kig indenfor i nogle af husene, et gammelt skipperhus og det gamle bibliotek, som begge er privatboliger i dag. Samtidig fik vi også en introduktion til de forfattere og kunstnere, som har boet i Dragør. Bibliotekshistorie og kulturhistorie gik hånd i hånd. Turen sluttede med middag i Pakhuset ved havnen.