Billed02

I forbindelse med årets generalforsamling 18. maj 2017 afholdtes et talkshow ”I front for BF – historien, nutiden, fremtiden”, hvor to tidligere og den nuværende formand for Bibliotekarforbundet var sat stævne i en snak om bibliotekarroller, biblioteker og en god blanding af anekdoter med fokus på historien, nutiden og fremtiden. På billedet ses fra venstre mod højre: Ole Harbo (ordstyrer), Elsebeth Tank (tidligere formand), Tine Jørgensen (nuværende formand) og Jan Østergaard Bertelsen (tidligere formand). Efter oplæggene bidrog forsamlingen til en livlig debat om bl.a. kernen i biblioteksopgaven.