Billed03

På medlemsmøde 18. maj 2016 fortalte lederen Niels Elers Koch inspirerende om arbejdet med det ambitiøse projekt med at udgive Trap Danmark 6. udgave af dette centrale håndbogsværk. Mødet fandt sted i redaktionens lokaler i Forskningscenter Hørsholm. I oplægget og i diskussionen var der især interesse for, hvilke overvejelser der lægges til grund, når værket skal udkomme såvel digitalt som i bogform.