Billed04

Audubons pragtværk ”Birds of America” var en af de skatte som Torsten Schlichtkrull nævnte i sit foredrag om Universitetsbibliotekets samlingshistorie gennem de sidste 250 år, da Bibliotekshistorisk Selskab tirsdag 2. februar 2016 besøgte Det Natur- og Sunhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek på Nørre Alle. Universitetsbibliotekets samlinger er siden 1728 vokset gennem årene bl.a. i kraft af mange gaver og donationer. Nogle af erhvervelserne har været meget storslåede, som f.eks. ”Birds of America”, som Universitetsbiblioteket fik i forbindelse med indlemmelsen af Det Classenske Bibliotek. Torsten Schlichtkrull redegjorde også for de bibliotekspoltiske stridigheder som i mere end 150 år prægede den videnskabelige biblioteksbetjening i København. Et levende emne, som fik debatten til at fortsætte over et glas vin også efter at foredraget var slut.