Billed06

28 deltagere deltog i 28. september 2015 et møde med Statsbibliotekets direktør Svend Larsen under overskriften “Statsbiblioteket – fra Landsmødet i 1909 til Folkemødet 2015”. Inspireret af Søren Kierkegaards citat om ”at livet leves forlæns og forstås baglæns” gav Svend Larsen en historisk gennemgang af Statsbibliotekets udvikling, set i forhold til den teknologiske udvikling og udviklingen på forsknings- og uddannelsesområdet. Det har resulteret i en række landsdækkende tilbud rettet mod hele befolkningen og folkebibliotekerne: Bibzoom (bibliotekernes digitale musiktjeneste), Mediestream (radio/tv og aviser), Lektier Online, det digitale indvandrerbibliotek, digital artikelservice og senest DeIC Nationale Kulturarvscluster/Statsbiblioteket. Svend Larsen understregede at udviklingen er sket i en synergi mellem tre funktioner: Nationalbibliotek, Overcentralfunktion og Universitetsbibliotek.