Billed08

Selskabets besøg 29. maj 2013 på Roskilde Bibliotekerne, hvor vi bl.a. hørte om formidlingsplanerne for Sjællands Stiftsbibliotek og Karen Brahes Bibliotek. Vi fik også lejlighed til at se (og røre) nogle af sjældenhederne i Karen Brahes Bibliotek, hvoraf nogle kun eksisterer i dette ene eksemplar. I midten ses stiftsbibliotekar Hans Michelsen