Billed09

Studietur til Lolland. Bibliotekshistorisk Selskab besøgte 14. juni 2014 udstillingen “Viden til Tiden” i Maribo Stiftsmuseum, hvor kernen er Mariebo Bogsamling, landets første offentlige bibliotek uden for København (1795), skabt af Klaus Henrik Sedelin, som var inspireret af oplysningstiden. Alle bøger skulle være på dansk. Her studeres bøger med praktiske anvisninger om skønhed, sundhed, pasning af dyr m.m. Opysningstiden var også teamet for dagens andet besøg på herresædet Pederstrup om statsmanden og samfundsreformatoren C.D F. Reventlows arbejde for en ny skolelov i udstillingen “At danne hjertet og forstanden”.