Billed10

Bibliotekshistorisk Selskab 19. februar 2014 var på besøg på Forsvarets Bibliotek på Kastellet, hvor biblioteket holder til i den gamle magasinbygning. Hvor der før var korn er der nu bøger. I år er det 150-året for krigen i 1864 og stormen på Dybbøl. Biblioteket udstillede general de Mezas feltartillerihåndbog med mange indskrivninger af noder som udtryk for de Mezas store interesse for musik. De Meza var overgeneral for de styrker, som skulle forsvare Dannevirke. Han traf den kontroversielle beslutning at redde hæren ved at trække den tilbage til Dybbøl. Folkestemningen i København vendte sig mod de Meza og det samme gjorde et flertal i folketinget. Det gjorde det umuligt for de Meza at fortsætte, så han blev fjernet fra sin post i vanære. De Meza lukkede sig efter fyringen inde i sin lejlighed, hvor han på skrift søgte at rense sig for offentlighedens beskyldninger om fejhed. Han blev fundet død i sin lejlighed i København 16. september 1865. Foran ham lå et ikke færdiggjort forsvarsskrift, hvor han anklagede de politisk ansvarlige for deres “hovedløse” beslutninger før og efter krigens udbrud.