Werlauff-prisen

Werlauff-prisen blev indstiftet i 1992 i forbindelse med Dansk Bibliotekshistorisk Selskabs 10-års jubilæum.  Prisen er til minde om overbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek, Erich Christian Werlauff (1781-1871). I 1825 udgav han det første større værk i dansk bibliotekshistorisk litteratur: Historiske Efterretninger om det store kongelige Bibliothek.

Prisen er på 10.000 kr. og kan tildeles forfatteren eller forfatterne til et nyligt offentliggjort arbejde af høj kvalitet, som falder inden for Selskabets formålsparagraf og behandler forhold af en sådan karakter, at det skønnes at have bibliotekshistorisk faglig relevans. Prisen kan uddeles med et eller flere års mellemrum. Prismodtageren er forpligtet til enten i forbindelse med modtagelsen eller på et senere medlemsmøde at forelægge sit arbejde for medlemmerne. Med oprettelsen af prisen har Selskabet påtaget sig en ny opgave, nemlig at inspirere og tilskynde historikere til at beskæftige sig med biblioteksemner. Udpegning af kandidat til æresprisen foretages af Selskabets styrelse.

Prisen udeltes første gang i 1994. Prismodtageren var dr. phil. Lars Henningsen, som fik den for sin afhandling Dansk Biblioteksvirke i Sydslesvig 1841-1970.

Prisen uddeltes anden gang i 2007 ved Selskabets 25 års jubilæum, og formanden Ole Harbo motiverede valget af prismodtageren:

Han er seniorforsker, mag. art. i psykologi Helge Clausen, Statsbiblioteket, og blev i 1992 ph.d. på en afhandling om Electronic mail and the information profession ved handelshøjskolen i Århus. Men det arbejde som belønnes med Werlauff prisen er om noget helt tredje. Prismodtageren er i december 2005 blevet doktor i kirkehistorie ved Det pavelige teologiske Akademi i Krakow i Polen med afhandlingen: The written word is the most patient missionary med undertitlen Catholic literature and catholic public libraries in Denmark from the Reformation to Vatican II, 1536-1962.

Der er tale om et emne, som stort set ikke er belyst af andre end prismodtageren, der i de senere år har beskæftiget sig med de katolske biblioteker i Danmark og skrevet om det, således i det seneste nummer af Bibliotekshistorie, der udkom i 2005, så selskabets medlemmer har allerede haft mulighed for at sætte sig noget ind i emnet.

Werlauff-prisen blev 19. februar 2009 uddelt for tredje gang. Modtageren var Helle Hvenegaard-Lassen for sine to bøger om Kvindelig Læseforening: Et andet hjem – Kvindelig Læseforenings historie 1872-1962 og Sophie Alberti. Kvindesagspioner og førstedame i Kvindelig Læseforening. Overrækkelsen fandt sted i Berlingske Medias hus, Gl. Mønt 1, hvor Kvindelig Læseforening holdt til i årene 1910-1988. Helle Hvenegaard-Lassen fortalte om sit arbejde med de 2 værker for ca. 100 fremmødte.